Vanliga frågor – F.A.Q.

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna vi tar emot. Om du inte hittar svaret på din fråga här, tveka inte att kontakta oss!

Vad är Solkatten?

Solkatten är en förskola som ligger på Karl Knutssonsgatan 4 i Arboga. Solkatten är en kooperativt driven förskola vilket innebär att samtliga föräldrar inom kooperativet är arbetsgivare. 

Alla föräldrar ingår i och bidrar till verksamheten utifrån olika ansvarsområden.

Vilken pedagogik använder ni er av på Solkatten?

Förskolan utformar pedagogiken i enlighet med målen i läroplanen. Vi ser till varje barns enskilda behov och undervisningen utgår från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Förskollärarna ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och det målinriktade arbetet för att främja barnens utveckling och lärande. Viktigt för oss på Solkatten är att barnen känner sig trygga och respekterade.

Engagemanget, delaktigheten och gemenskapen mellan barn, föräldrar och personal skapar en trygghet för våra barn att få växa och utvecklas i.


Har ni mycket utevistelse på Solkatten?

Ja. Genom att vistas ute i olika miljöer stimuleras alla våra sinnen.

Våra barn vistas ofta ute, och omkring åtta gånger per termin har vi en heldag ute, då vi även äter medhavd frukost/matsäck. Lunchen lagar vår kock på plats. Våra utedagar är mycket omtyckta av både barn och pedagoger.


Hur arbetar ni för att främja barnens rörelse och hälsa?

Eftersom rörelse är en viktig del av vår verksamhet försöker vi att röra på oss i olika miljöer.

Våra äldsta barn erbjuds en dag med gymnastik i Nybyholmsskolans gymnastiksal. Vi tycker det är viktigt att främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.

Grunden är att finna glädjen i att röra på sig i varierande miljö. Vi besöker ofta olika lekparker i närmiljöerna, och annordnar aktivitetsdagar som till exempel “Lilla Lassemaja-loppet”.


Hur ser ni på ekologi och mat?

Mat och hälsa är en viktig del av vår verksamhet. På Solkatten har vi en egen kock som lagar mycket god mat. Råvarorna som används är i möjligaste mån ekologiska.

Att värna om miljön är en naturlig del i verksamheten. På vår egen trädgårdstäppa odlar vi för att barnen ska få förståelse för naturens kretslopp. I skogen lär vi oss om växter, djur och om allemansrätten.

I samarbete med kommunens Agenda 21-samordnare har Solkattens personal genomgått en miljöutbildning.


Hur arbetar ni med trygghet och utveckling?

Vi dokumenterar varje barns utveckling och lärande kontinuerligt, ser till alla människors lika värde, vi jobbar för att alla barn ska känna sig trygga och att de ska bli sedda för den individ de är.

Vi strävar för att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.


Hur arbetar ni för att säkra kvaliteten på er verksamhet?

Systematisk kvalitetsredovisning, följs upp och analyseras för att vi skall kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.


Hur sker övergången till förskoleklass?

Vid överlämning till förskoleklass/skola samverkar vi med lärarna i förskoleklassen, för att ge dem information barnens utveckling och lärande. I dessa övergångar uppmärksammar vi barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.


Finns det fler fördelar med Solkatten?

Ett nära samspel med barnens föräldrar är en självklarhet för oss pedagoger, det skapar förtroende mellan oss och det gör att vistelsen i förskolan blir en positiv plats att vara på för hela familjen.


Vad förväntas av mig som förälder och medlem i föräldrakooperativet?

Som förälder och medlem i kooperativet förväntas du bidra till föreningen. Under er tid som medlemmar sitter tex en förälder med i styrelsen under minst en mandatperiod.

Du som förälder är med och städar och har samverkan i barngruppen minst en morgon per termin. Du kan läsa mer om hur ett föräldrakooperativ fungerar här.


Jag vill arbeta eller göra min praktik på Solkatten, vem kontaktar jag?

Du tar kontakt med rektor via telefon: 073-654 95 68 eller via e-post: rektor@solkattenarboga.se.

Väljer du att skicka e-post, skriv då en kort presentation om dig själv.


Jag vill gärna veta mer om Solkatten. Hur gör jag då?

Ta kontakt med rektor via telefon 073-654 95 68 eller via e-post: rektor@solkattenarboga.se