Våra fyra hörnpelare

Solkattens verksamhet vilar på fyra hörnpelare.

Omsorg

Alla barn som går på Solkattens förskola ska få uppleva tillfredsställelse och glädje genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Vi lägger stor vikt i att barnen på Solkatten skall känna sig trygga med alla som vistas hos oss, stora som små. Omsorg är en viktig del av varje individs grund till en god självkänsla. Vi pedagoger på Solkatten arbetar därför aktivt med att lägga grunden för barnens trygghet och självkänsla.


Pedagogik

Solkattens verksamhet följer skollagen och läroplanen (Lpfö18) ligger till grunden för vår verksamheten.

Verksamhet bygger på att varje enskilt barn ska känna sig trygga och bli respekterade för de unika individer de är. 

hälsa och välmående

Vi har stort fokus på välmående, hälsosam kosthållning och rörelseglädje.

Barn i åldrarna 4–5 år har gymnastik i närliggande gymnastiksal. Vi är noga med kosten och vi har en egen kock som lagar maten från grunden. Vi använder så mycket ekologiska varor som möjligt. Vi försöker också minska matsvinnet och har ett medvetet tänk kring minimal förtäring av socker på Solkatten. 

utevistelse

Solkatten vitsas mycket ute på vår fina gård, samt i olika närmiljöer.

Vi har en heldag ute vid ca 8 tillfällen per termin. Dessa utedagar är mycket omtyckta av både barn och pedagoger. Utedagarna kan till exempel vara i skogen, en lekpark eller en annan lämplig naturmiljö. Detta innebär att vårdnadshavare lämnar barnen på den bestämda platsen för utedagen och när barnets dag är slut hämtar vårdnadshavare sina barn där.