Solkattens föräldrakooperativa förskola

Här kan du läsa om vad ett medlemsskap i föreningen innebär för er familj, vilka ansvar du tar på dig vid ett medlemsskap och hur föreningen styrs.

För att förskolan ska fungera krävs engagerade och ansvarstagande vårdnadshavare. Därför är det viktigt att du som ansöker om en plats på Solkatten är medveten om det ansvar ni åtar er.

Solkattens förskola är ett föräldrakooperativ. När er familj tackar ja till en plats på förskolan blir ni också medlemmar i vår ekonomiska förening. Förskolans medlemsfamiljer är ansvariga för driften av förskolan, och agerar också arbetsgivare. Rektor/förskolechef ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Ansvar

Alla medlemmar i föreningen hjälps åt för att bedriva verksamheten. Vi hjälps åt och tar tillvara på föräldrars kunskaper och engagemang. Det finns arbetsuppgifter som passar alla.

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ innebär att du får lägga tid och engagemang på driften av förskolan. Det innebär också att du får vara delaktig i ditt barns förskolevistelse på ett sätt som är unikt för just föräldrakooperativ. Tiden du som medlem lägger ner förbättrar tillvaron för alla barn på förskolan. Till exempel kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupper än andra förskolor. Det ger också en gemenskap som både barn, föräldrar och personal gynnas av.


Arbetsuppgifter för Solkattens medlemmar:


Föräldrasamverkan: En dag per termin får man som förälder vara med och stärka upp personalstyrkan. Föräldrasamverkan bidrar till gemenskap och samhörighet och är mycket uppskattat både av föräldrar, barn och personal.

Städning: vi hjälps åt med det dagliga städandet på förskolan. Varje familj städar ca en gång i månaden. Städningen schemaläggs terminsvis, och det går bra att byta dagar med varandra om ett datum inte passar. Vi har också en gemensam städdag en gång per termin, då vi hjälps åt att storstäda inne på hela förskolan. Detta följs av en dag per termin då vi röjer, städar och fixar utemiljön. 

Oplanerade arbetsuppgifter: Vi hjälps åt med allt mellan himmel och jord. Några exempel på jobb som kan dyka upp: snickra en sittbänk, klippa ner ett förvuxet träd, måla om lekstugan, stoppa pluggar i eluttag eller laga en lampa. När det dyker upp en arbetsuppgift som ska göras hjälps vi åt efter förmåga och bidrar med det vi kan.

Styrelsen: Solkattens styrelse sammanträder en gång i månaden. Varje medlemsfamilj ska anta styrelseuppdrag under minst en mandatperiod (2 år).

Föräldramöte och föreningsmöten: Dessa är obligatoriska och nödvändiga att aktivt deltaga på.


Styrelsen

Alla verkställande beslut fattas av föreningens styrelse. Styrelsens ledamöter har olika ansvarsområden och vi försöker utnyttja alla medlemmars unika kunskaper och intressen. Några styrelseposter är:

Ordförande

Sekreterare / kommunikationsansvarig

Personalstöd

Städansvarig

Fastighetsansvarig

Ekonomiansvarig

IT-ansvarig


Ansvar vid uppsägning av plats

Solkatten önskar tre månaders uppsägningstid. Om ni vill säga upp er plats på Solkatten önskar vi att det görs minst tre månader i förväg, för att verksamheten ska kunna flyta på så bra som möjligt. Detta gäller oavsett hur lång eller kort tid barnet har haft sin plats på förskolan. Året då barnet fyller 6 år sägs platsen upp automatiskt vid vårterminens slut.

Blankett för uppsägning av plats hittar du under “Dokument”.


Förskolan har semesterstängt

Vi stänger Solkatten och tar sommarlov under 3 veckor varje år. Vecka 29, 30, 31. Under dessa veckor har vi ingen möjlighet att erbjuda barnomsorg.